Genel Tarihçe

Gıda Güvenliği Derneği, Türkiye Kalite Derneği (KalDer)'nin gıda sektöründeki üyelerinin 'Temiz Mutfak' projesi çalışmaları sırasında şekillenmiş; KalDer'in sürekli desteği, değerli bilgi ve deneyimlerini paylaşması, yapıcı ve destekleyici yaklaşımı ile gıda sektöründeki üyelerinin de özverili ve duyarlı çabaları sonucunda ayrı bir dernek olarak hayata geçirilebilmiştir.

Gıda Güvenliği Derneği olarak Derneğimiz'in kuruluşu aşamasında ve öncesinde vermiş olduğu her türlü destek için KalDer'e teşekkürü bir borç biliriz.

Dernek Fikrinin Gelişimi ve Derneğin Kurulması

· Üyelerin KalDer'e Çalışma Grubu kurma önerisi : Mayıs '01
· Çalışma Grubu'nun oluşturulması : Haz'01
· Temiz Mutfak Çalışma Grubu'nun ilk toplantısı : Temmuz '01
· Proje altyapısının hazırlanması : Temmuz'01-Ocak 02
· Projenin uygulanabilir hale getirilmesi : Şubat-Nisan 02
· Antalya Proje Tanıtımı : Mayıs'02
· İstanbul Pilot Projesinin başlatılması : Haziran'02
· Eğitimlerin verilmesi : Temmuz'02
· 1.Denetimler : Ağustos'02
· 2.Denetimler : Eylül'02
· Kalite Kongresinde sonuçların sunumu : Ekim'03
· Projeye sponsor ve katılımcı firmalardan gelen talepler : Kasım'03,
· KalDer desteğinde yeni bir dernek kurulma çalışmalarına başlanması : Ocak'03,
· Kurucu üyelerin biraraya gelmesi : Şubat'03,
· Çalışma gruplarının çalışmalarını tamamlaması : Haziran'03
· Belgelerin hazırlanması ve başvuru : Eylül'03 (30 kuruluş)
· GGD'nin kurulması : Eylül'03
· Derneğin tescil edilmesi : Ocak'04
· Genel Sekreter ve Teknik Koordinatörün göreve başlamaları : Şubat'04